About Łukasz Grela

I am an actionscript programmer on daily basis, I am doing it for 10 years now and still doesn't have enough:) I also like to take pictures but it is so amateurish that I hardly ever show it to anyone:) I like to read, sci-fi mostly and fantasy (LOTR), and whenever I have time I am doing it, the problem is time:) I love music, but not just music but The Music, I have my preferences i.e. rock but if it is The Music then gender doesn't matter.

Order of Higher Order Components (HOC) matters

I’ve just learned the hard way that order of calling Higher Order Components (HOC) matters and can lead to hard to debug errors. I’ve used the Redux and React Router Dom. Started with Redux so I had component like so:

import react, {Component} from 'react'
import connect from 'react-redux/lib/connect/connect';

class Home extends Component {
    // ... chopped for brevity
}

export default connect(mapStateToProps)(Home);

Continue reading

Storyline 360 custom volume control

Today I was asked by my colleague at work to help her out with fixing problem with custom volume control. She was using StoryLine 2 solution from this page but on Storyline 360. Following is the script from the SL2 solution:

var player = GetPlayer();
var volumeCount = player.GetVar('volumeCount')
Audio.setMasterVolume(volumeCount);

Continue reading

Lato leśnych ludzi

“Ogólny prąd emancypacji ogarnia od dawna świat. Była emancypacja Murzynów, chłopów, teraz kolej na kobiety. Nie potępiono Murzynów i chłopów, nie trzeba potępiać kobiet. Niech nie będzie niewoli, niech każdy ma drogę otwartą. Ale myli się ten, kto sądzi, że zmiana prawa zmienia postać rzeczy. Będzie triumf, gdy nie litera prawa, ale człowiek sam się wyemancypuje. Ale na to nie trzeba wiele gadania, pisania, narad i debat – na to trzeba każdemu siebie tylko pilnować. Nie chcą kobiety szyć i zajmować się spiżarnią, dzieci niańczyć i dom prowadzić. To wszystko im za małe, za niskie, za marne, to im ubliża, to niewola. Ale żadna zastanawiać się nie chce, czy te obowiązki umie, pojmuje, czy je dobrze spełnia. Nie ma małych prac – są tylko marni pracownicy. Żeby kobiety zrozumiały, jak źle spełniają swe obowiązki, żeby zrozumiały, jak wielkie są i trudne, wtedy byłyby dopiero emancypowane.” – Maria Rodziewiczówna

Florian z Wielkiej Hłuszy

“Ogólny prąd emancypacji ogarnia od dawna świat. Była emancypacja Murzynów, chłopów, teraz kolej na kobiety. Nie potępiono Murzynów i chłopów, nie trzeba potępiać kobiet. Niech nie będzie niewoli, niech każdy ma drogę otwartą. Ale myli się ten, kto sądzi, że zmiana prawa zmienia postać rzeczy. Będzie triumf, gdy nie litera prawa, ale człowiek sam się wyemancypuje. Ale na to nie trzeba wiele gadania, pisania, narad i debat – na to trzeba każdemu siebie tylko pilnować. Nie chcą kobiety szyć i zajmować się spiżarnią, dzieci niańczyć i dom prowadzić. To wszystko im za małe, za niskie, za marne, to im ubliża, to niewola. Ale żadna zastanawiać się nie chce, czy te obowiązki umie, pojmuje, czy je dobrze spełnia. Nie ma małych prac – są tylko marni pracownicy. Żeby kobiety zrozumiały, jak źle spełniają swe obowiązki, żeby zrozumiały, jak wielkie są i trudne, wtedy byłyby dopiero emancypowane.” – Maria Rodziewiczówna